Hotelový provoz
(HOP2)

Stručný přehled učiva pro studenty N2.