Speciální obsluha
(SPS)

Přehled učiva pro studenty třídy H4.