Chemie E2.
(CHE E2.)

Přehled učiva chemie pro studenty třídy E2.