Technika obsluhy a služeb - 2. ročník
(TOS_H2)

Cílem tohoto předmětu je poskytnout žákům/ žákyním základní znalosti o technice obsluhy dle jednotlivých stupňů náročnosti. Žáci/žákyně si osvojí potřebné dovednosti týkající se odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních a při různých příležitostech. Předmět vytváří základ odborného vzdělávání provozně-ekonomického pracovníka ve výrobním středisku.