Smluvní pracoviště - zahraničí 2015
(SP_Z2015)

Smluvní pracoviště v zahraničí pro odbornou praxi žáků oboru vzdělání HOTELNICTVÍ ve školním roce 2014-2015.