Smluvní pracoviště - tuzemsko 2015
(SP_T2015)

Smluvní pracoviště v České republice pro odbornou praxi žáků oboru vzdělání HOTELNICTVÍ ve školním roce 2014-2015.