Cukrářská technologie
(TCV)

Cílem tohoto kurzu je seznámení s klasickými technologickými postupy při výrobě cukrářských výrobků, ale i s moderními formami práce a novými výrobními postupy. Objasňuje chemicko-fyzikální děje, které v průběhu výrobního procesu probíhají.