Informační a komunikační technologie K1Č
(ICT K1Č)


Základy hardware, software.
Seznámení s operačním systémem .
Význam souboru a složky.
Komunikace on - line a off - line.
Základní činnosti v textovém editoru.