Zařízení závodu
(SZA)


Cílem předmětu je poskytnout žákům znalosti o správné obsluze, seřizování, čištění, základní údržbě a hospodárenském využití strojního zařízení cukrářských provozoven.