ICT VOSZ
(K001)


Zdokonalit studenty v dovednosti pracovat s prostředky informační a komunikační technologie,seznámit je s aplikačním vybavením ve zdravotnických zařízeních a jeho použitím.
Efektivně využívat služeb internetu.