Chemie E1., E2.
(CHE E1.,2.)

Stručný přehled učiva chemie pro studenty ekonomického lycea