Základy přírodních věd H2.
(ZPV H2.)

Přehled učiva ZPV pro studenty hotelnictví