Stroje a zařízení
(STZ)


Žáci/žákyně se seznámí s obsluhou strojního zařízení v cukrářských provozovnách. Cílem předmětu je poskytnout žákům poznatky o funkci, ovládání, seřizování a o běžné údržbě strojů a zařízení v cukrářské výrobě.