POSTUP:

  • Pro přihlášení do "moodle.oahshb.cz" použijte stejné uživatelské jméno a heslo jako používáte pro přístup do školní sítě.

  • Po prvním přihlášení vyplňte pravdivě povinné údaje v registračním formuláři, uložte údaje tlačítkem "Aktualizovat profil" v dolní části formuláře, na další stránce potvrďte žádost o změnu e-mailové adresy a odhlaste se.
  • Poté je na e-mailovou adresu kterou jste zadali do registračního formuláře odeslána zpráva s odkazem na stránku kde potvrdíte změny a tím dokončíte registraci.

Teprve potom je registrace dokončena a je možno se přihlásit!!!


Změna hesla:

  • Není z prostředí Moodle možná.
  • Provádí se změnou hesla ve školní síti, tato změna se pak promítne do celého školního informačního systému (IS), tedy i do Moodle.

Pokud by o přístup do "moodle.oahshb.cz" měl zájem někdo mimo školní informační systém (eXternista), je nutno kontaktovat správce moodle@oahshb.cz.

Last modified: Úterý, 24 březen 2015, 10:27